Annons:
(Contains adlink from Adviral)
OHMYGOSSIP

Barn som är 1,5 år gamla kan känna av spännigar mellan sina föräldrar

Barn som är 1,5 år gamla kan känna av spännigar mellan sina föräldrar

OHMYGOSSIP – Antropologen Mark Flinn och Barry England har i sin analys visat att barn till föräldrar som ofta grälar har stresshormon kortison i högre nivå än barn som har en lugnare hemmiljö.

Barn som lever i stressiga miljöer är tröttare och sjukare, de leker mindre och sover dåligt. Att leva i kronisk stress påverkar barnet växande hjärna och skadar hippocampus och därmed förmågan att lära och komma ihåg. Dessutom att leva mitt i destruktiva konfliker gör det svårare för barnen att skapa goda relationer till jämngamla och det förbli så även i vuxen ålder.

Undersökningarna visar att barn som är 1,5 år gamla känner av spänningar mellan föräldrarna. Barn blir osäkra på grund av föräldrarnas gräl och har sämre anpassningsförmåga i skolan. Det har visat sig att även 19-åringar är känsliga på grund av grälande föräldrarna, vilket tydligt bevisar att barnen egentligen aldrig vänjer sig vid gräl.

Bild: OHMYGOSSIP


Annons:
error: